Doğayı plastik değil insan kirletiyor; atıklarımızı geri dönüşüme kazandıralım

Ana Sayfa > Haberler

Doğayı plastik değil insan kirletiyor; atıklarımızı geri dönüşüme kazandıralım

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Levent Yamaç, hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılmasının hava kirliliğini yüzde 94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını ise yüzde 45 azalttığını belirtti.

ADANA - Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Levent Yamaç, atık malzemelerin hammadde olarak kullanılmasının çevre kirliliğinin engellenmesi açısından son derecede önemli olduğunu söyledi. Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılmasının hava kirliliğini yüzde 94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azalttığını belirten Yamaç, “Çevre kirliliğinde en çok şikayet edilen ambalaj malzemesi plastiktir. Ancak gerçek şudur ki; doğayı plastik değil insan kirletir. Bizler atıklarımızı geri dönüşüme kazandırdığımız sürece dünyanın da kirlenmeyeceği ortadadır” dedi. 

Faaliyet gösterdiği ambalaj sektörü ve geri dönüşümün önemi konusunda ATO Meclis üyelerine yönelik sunum gerçekleştiren Levent Yamaç, ambalajı; içerisinde yer alan ürünü, en iyi şekilde koruyan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan bir malzeme olarak tanımladı. Ambalajın tüketicinin satın alma kararlarında etkili olduğunu hatırlatan Yamaç, “Ürünün ambalaj üzerindeki kod uygulamalarıyla izlenebilir olmasına imkân tanıması ve marka görsellerini ve bilgilerini içermesi nedeniyle ambalaj, nihai satış aşamasında etkili bir faktör olmaktadır” diye konuştu.

Tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle ambalajlı ürünler tercih edilir oldu 

Türkiye’de ambalaj malzemelerinin temel olarak kâğıt/karton, plastik, cam, metal ve ahşap olmak üzere 5 ana bölüme ayrılabileceğini vurgulayan Yamaç, sektörün gelişimi konusunda şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ambalaj sektörünün ilk gelişimi, teneke kutu dalında oldu. Bu dönemde, ilk kez kendi ürünleri için ambalaj üretimi yapan işletmelerin dışında yalnızca ambalaj üreten işletmeler kurulmaya başlandı. Teneke kutu alanında yaşanan bu gelişme, daha sonra karton ambalaj ve plastik ambalaj alanlarına da yayıldı.1980’li yılların başında ülkemizde ilk kez pet şişe üretilmeye başlandı. Su ambalajlamada kullanılmaya başlanan pet şişeler, çok kısa süre içinde, sıvı gıda maddelerinin ambalajlanmasında yaygın şekilde kullanılır hâle geldi. Bu durum, çok eski bir geçmişe sahip olan cam ambalajın pazar kaygısı ile teknolojisini yenilemesine neden oldu. Köyden kente göç, yaşam standartlarının yükselmesi ve buna paralel olarak perakende alışveriş eğiliminin artması ile tüketim alışkanlıkları değişmiş ambalajlı ürünler tercih edilir hale gelmiştir.” 

İhracat 2.77 milyar dolar seviyesine çıktı 

2014 yılında kişi başı ambalaj tüketiminin 220 dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Levent Yamaç, ambalaj sektörü ihracatının 2015’in 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2.77 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. İthalatın ise aynı dönemde 2.37 milyar dolarda kaldığını ve sektörün 400 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizen Yamaç, “Son yıllarda hızla gelişen ve yılda ortalama yüzde 10 oranında büyüme kaydeden ambalaj sanayiinde faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu KOBİ'lerden oluşmaktadır. Yılda 4,5-5 milyon ton düzeyinde üretim yapan sektörde, 1,7 milyon tonluk yıllık üretim ile en yüksek payı kâğıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri oluşturmaktadır. Bu alt sektörü, yılda 1,5 milyon tonluk üretim ile plastik, 750 bin ton ile cam, 600 bin ton ile metal ve 500 bin ton ile ahşap ambalaj ürünleri izliyor. Türkiye’de yıllık ambalaj tüketimi 3,5 milyon ton düzeyinde seyrediyor” şeklinde konuştu.

“Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir” 

Atık malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması anlamına gelen geri dönüşüm konusuna da değinen ATO Meclis Üyesi Levent Yamaç, şöyle devam etti: “Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir. Geri dönüşüm ile birlikte doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır; atık miktarı azalır. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme uğraşları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler, atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için önemli çalışmalar yapmış ve geliştirmiştir. Dünya nüfusunun artması, sanayinin gelişmesi ile birlikte doğal kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Bu nedenle geri dönüşüm doğal kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak adına yapılabilecek en akıllı işlemdir. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması, çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azaltabilmektedir. Örneğin; bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.”

Whatsapp